Ψηφιακές/Οριζόντιες δεξιότητες στην εποχή του OpenAI
Graphic representation of chatting with an ai
Γιατί;
Την 1η Δεκεμβρίου 2022 ο κόσμος άλλαξε.
Διαβάστε το σχετικό άρθρο.

Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος;

Η πρακτική μάθηση των νέων τεχνολογιών.
Η αναγνώριση των ευκαιριών αλλά και των περιορισμών και των κινδύνων των νέων εργαλείων.
Η ανάδειξη των επαγγελμάτων που δημιουργούνται και πώς εξελίσσονται τα υπάρχοντα.
Η απόκτηση τριών οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) που συνιστούν την ικανότητα να θέτεις καλά (διερευνητικά) ερωτήματα (inquiry based learning). Ήρθε η εποχή που το σωστό ερώτημα είναι πιο σημαντικό από την απάντηση.
Η συμφιλίωση με τα νέα εργαλεία. Δημιουργική συμπόρευση ανθρώπου-τεχνολογίας. Ούτε φόβος, ούτε εξιδανίκευση.
Μια τέτοια υγιής σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις στην τεχνολογία θα επιτρέψει στους μαθητές μας όχι μόνο να μη μείνουν πίσω (digital equity) αλλά κυρίως να διερευνήσουν, να πειραματιστούν και να καινοτομήσουν.

Σε συλλογικό επίπεδο το στοίχημα είναι μέχρι τον ερχομό του General AI να έχουμε όχι μόνο υποψιαστεί για το κύμα των επερχόμενων αλλαγών, αλλά να είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία. Με την εξέλιξη της υπάρχουσας ChatGPT τεχνολογίας και τον ερχομό του GPT-4 σύντομα υπολογίζεται ότι στην πενταετία 2025-2030 θα φτάσουμε κοντά στα επίπεδα της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial General Intelligence), δηλαδή στη δυνατότητα της μηχανής να αντιλαμβάνεται και να μαθαίνει ό,τι και ο άνθρωπος ("Artificial general intelligence (AGI) is the ability of an intelligent agent to understand or learn any intellectual task that a human being can"). Οι πιο αισιόδοξες (ή απαισιόδοξες;) προβλέψεις λένε ότι θα έχουμε ήδη φτάσει εκεί το 2025. Σε αυτά τα λίγα χρόνια από σήμερα μέχρι τότε, θα κριθεί σε ποια κατηγορία χωρών θα βρεθούν οι μαθητές, οι πολίτες και η χώρα συνολικά. Ο βαθμός ετοιμότητας σε σχέση με το ρυθμό της αλλαγής θα κρίνει αν θα μας ξεπεράσει η ιστορία ή αν θα βρεθούμε στο μεταίχμιο των χωρών εκείνων που οδηγούν τις εξελίξεις.

Το πρόγραμμα

1
1η εβδομάδα

Onboarding εκπαιδευτικών και εγχειρίδιο (ξεχωριστή συνεδρία)

30'
Ενημέρωση μαθητών. "Awareness"
 • Τι συνέβη την 1η Δεκεμβρίου 2022; Ποιους επηρεάζει και πόσο άμεσα;
 • Υλικό προετοιμασίας πριν το 1ο μάθημα
 • 1η Συνεδρία: Συζήτηση με μέντορα για την τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο του/της
40'
2
2η εβδομάδα

Από τη θεωρία στην πράξη. Συνεργασία ανθρώπου-μηχανής.

 1. Πρακτική εισαγωγή στο ChatGPT και το DALL-E - οι πρώτες διαδράσεις.
  10'
 2. Ο/η εκπαιδευτικός θέτει τους πρώτους στόχους και κάνει τα πρώτα ερωτήματα. Συλλέγει ιδέες για περαιτέρω ερωτήματα και εντολές από τους/τις μαθητές/-τριες και επιλέγει μαζί με την τάξη τα καλύτερα σε σχέση με το στόχο τους.
  10'
 3. Ευκαιρίες - μαθαίνω να εξελίσσω τα ερωτήματά μου. Κάνω τις διαδράσεις μου πιο διερευνητικές (from basic information to wonderment questions) - Ο/η εκπαιδευτικός μοιράζεται στην πράξη τις βασικές εντολές (prompts) που μπορούν να ενισχύσουν την έρευνα, την ανάλυση κειμένου και τη χρήση AI ως βοηθού για κάθε μαθητή/-τρια, σε συνδυασμό με άλλα γνωστά ή άγνωστα εργαλεία.
  15'
 4. Περιορισμοί και τα πιο συχνά λάθη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)
  • Παραδείγματα (case studies) λαθών, περιορισμένης αντίληψης και ... παραγωγής "σκουπιδιών" από το AI.
  • Πότε και γιατί συμβαίνει αυτό; Βασικές αρχές με παραδείγματα.
  10'
3
3η εβδομάδα

Τα όρια της τεχνητής και τα όρια της ανθρώπινης νοημοσύνης.
Πού ξεπερνάει η μία την άλλη; Πού συναντώνται; Διερεύνηση στην πράξη.

1. Φτάνω το ChatGPT στα όριά του.
 • Ποιες ερωτήσεις δε βρίσκουν την απάντηση που τους αξίζει στο OpenAI και στα άλλα εργαλεία αξίζουν να απαντηθούν από την ανθρώπινη νοημοσύνη;
 • Ασκήσεις. Με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού η τάξη φτάνει το ChatGPT στα όρια του - σας παρέχουμε πρακτικές οδηγίες και παραδείγματα για το πώς θα το κάνετε ή το κάνει εκπρόσωπος της ομάδας μας μαζί σας στην τάξη σας.
20'
2. Εκεί που σταματάει το ChatGPT συνεχίζει ο άνθρωπος.
 • Η δεξιότητα να θέτεις υψηλής ποιότητας ερωτήματα, στην εποχή του AI.
 • Συλλογή ερωτήσεων που δεν απαντήθηκαν από τη μηχανή. Η τάξη επιλέγει 3 ερωτήματα για να τα απευθύνει προς τον/την μέντορα.
 • Ασύγχρονο mentoring με μέντορες, που αξιολογούν και εξελίσσουν την ερώτηση ("σε μαθαίνω να ψαρεύεις") και απαντούν ("σου σερβίρω το ψάρι") στα πεδία των ειδικοτήτων τους.
25'
4
4η εβδομάδα
Θεωρία της γνώσης (Knowledge Theory), εκπαίδευση, αγορά εργασίας
και δεξιότητες.
 • Ρητή (documented/explicit knowledge) και άρρητη (implicit knowledge) γνώση. Πού μας βοηθάει η μηχανή, πού παίζει και θα συνεχίσει να παίζει ρόλο ο άνθρωπος. Χρησιμοποιούμε τα παραδείγματα γνώσης που χρησιμοποιήσαμε και χτίσαμε κατά τη διάρκεια των ασκήσεων και των διαδράσεων με τους μέντορες.
 • Τι μένει για τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο ρόλος του ανθρώπου (και των μεντόρων) στην εποχή μας και ποιος ο ρόλος μας την εποχή του General Artificial Intelligence;(ορίζεται στο σκοπό του προγράμματος)
 • Ποια επαγγέλματα αλλάζουν, ποια εξαφανίζονται και ποια δημιουργούνται; Ποιες δεξιότητες;
45'

Οι θεματικές συνοπτικά

thematic icon
Τι άλλαξε την 1η Δεκεμβρίου;
Ποιους επηρεάζει και πόσο άμεσα
thematic icon
Συνεργασία ανθρώπου-μηχανής.
thematic icon
Κατευθύνσεις και πρακτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα στην τάξη.
thematic icon
Οριζόντιες Δεξιότητες & AI: O ρόλος της περιέργειας και της ερώτησης.
thematic icon
Πώς διαμορφώνεται η αγορά εργασίας και οι δεξιότητες του αύριο;
thematic icon
Τεχνητή Νοημοσύνη & Εκπαίδευση: Ένας νέος κόσμος ανοίγεται. Ευκαιρίες, περιορισμοί και κίνδυνοι.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για να διαμορφώσουμε την συνεργασία μας για τους μαθητές σας στο [email protected] ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.