Στο πρόγραμμα
Achieve Greece
μαθητές 12-18 ετών αναπτύσσουν οριζόντιες δεξιότητες και καλλιεργούν μια ουσιαστικότερη σχέση με το σχολείο.
Illustration of kids discovering ideas

Το πρόβλημα

Οι μαθητές δεν καταφέρνουν να αναπτύξουν τις απαραίτητες οριζόντιες δεξιότητες και να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους για το επαγγελματικό τους μέλλον, καθώς διαθέτουν ένα μόνιμο άγχος/ φόβο για την επίδοσή τους στις εξετάσεις.

Η αποστολή

Οι μαθητές επαναπροσδιορίζουν τη σχέση τους με το σχολείο, αναπτύσσουν οριζόντιες δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση τους και προετοιμάζονται για την αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα Achieve Greece, οι μαθητές, μέσω δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης:
Συνεργάζονται και εφαρμόζουν στην πράξη
τη γνώση που λαμβάνουν
Θέτουν ερωτήσεις
και λαμβάνουν απαντήσεις από επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων
Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες
και βρίσκονται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Ανακαλύπτουν
τα ενδιαφέροντα τους, και εκφράζονται χωρίς δισταγμό

Ενότητες προγράμματος

Skills for school
Ενίσχυση αυτοπεποίθησης
Οι μαθητές/-τριες εξερευνούν την έννοια της αυτοπεποίθησης, μαθαίνουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να την ενισχύσουν και αναγνωρίζουν τα δυνατά τους χαρακτηριστικά.
Συνεργατικότητα
Οι μαθητές/-τριες γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά που διέπουν μια καλή συνεργασία και αντιλαμβάνονται τη σημασία που έχει στην επίτευξη κοινών σκοπών μιας ομάδας.
Διαχείριση άγχους
Οι μαθητές/-τριες ενδυναμώνονται, ερχόμενοι σε επαφή με πρακτικούς τρόπους διαχείρισης του σχολικού άγχους και αναπτύσσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να τους αξιοποιήσουν στην πράξη.
Preparation for work
Δεξιότητες παρουσίασης
Οι μαθητές/-τριες μαθαίνουν τα απαραίτητα συστατικά μιας επιτυχημένης παρουσίασης και τα εφαρμόζουν στην πράξη, δημιουργώντας τη δική τους παρουσίαση.
Σχεδιάζοντας την επαγγελματική μου πορεία
Οι μαθητές/-τριες γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα ενδιαφέροντα τους, συζητούν για τα κριτήρια επιλογής μιας επαγγελματικής/ ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας και ενημερώνονται για τις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας.
Γνωριμία με την αγορά εργασίας
Οι μαθητές/-τριες εξερευνούν επαγγελματικά μονοπάτια και αποκτούν χρήσιμα εφόδια για τη σύγχρονη αγορά εργασίας, θέτοντας τα θεμέλια της προσωπικής μελλοντικής τους επιτυχίας.

Testimonials εκπαιδευτικών και μαθητών/ -τριών

Συμμετέχω στην ομάδα υλοποίησης του Achieve Greece γιατί θεωρώ ότι πρόκειται για ένα από τα πιο εστιασμένα και σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα στην ανάπτυξη life skills και soft skills. Οι μαθητές μας έχουν καλλιεργήσει την έκφραση συναισθημάτων, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους, την κριτική σκέψη και τον αναστοχασμό τους, την αλληλεπίδραση και την ενσυναίσθησή τους, τη δημιουργικότητα, την ευελιξία αλλά και την ικανότητα οργάνωσης προγράμματος κι αξιοποίησης χρόνου με στόχο την επίλυση προβλημάτων.
Χριστάκη Βέρα, Φιλόλογος

Επικοινωνία

Eπικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα στο [email protected]

About Achieve

Το Achieve είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα οριζόντιων δεξιοτήτων, το οποίο με την υποστήριξη του Prince's Trust International έχει υλοποιηθεί σε περισσότερες από 10 χώρες, προσαρμοσμένο κάθε φορά στις ανάγκες της καθεμίας. Συνολικά, το 90% των συμμετεχόντων μαθητών έχουν βελτιώσει τουλάχιστον μία οριζόντια δεξιότητα.

Το Achieve Greece υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον οργανισμό The Tipping Point με την υποστήριξη του Prince's Trust International.
Prince's Trust International logoThe Tipping Point logo